Kontortid


Sidste kontortid for 2022,

er torsdag d, 27. oktober

Torsdage fra 16.00 - 17.00 

Tlf. 50 18 65 08

Kontakt bestyrelsen via email på andre tidspunkter.

Her kommer du med byggeansøgninger, salg af have m.m.

Generalforsamling 2023

Onsdag d. 22. feb. kl. 19.00 på Søhusskolens kantine.

Der er kommet nye retningslinier for indkaldelse til dagsorden, indkomne forslag til generalforsamling, så læs mere her på dette fra Odense Havelodselskabs hjemmeside under foreningsvedtægter under paragraf 10 stk. 3 - 4


3. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen pr. mail, pr. post eller ved opslag med mindst 3 ugers varsel.


4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.


Vand


Vandet bliver lukket d. 31. oktober for denne sæson

Hækkeklipning.

Husk at din hæk skal være klippet senest 1. juli og senest 1. oktober.

Foreningsvedtaegt-2022-1.pdf (odensehavelodselskab.dk)

Forningsvedtaegt-2022-1.pdf (o

Foreningsvedtaegt-2022-1.pdf (odensehavelodselskab.dk)

densehavelodselskab.dk)

Indkaldelse til Generalforsamling 22. feb 2023


Du kan her gå op i øverst højre hjørne og klikke på den lille firkant med "pil skrådt mod højre".


Her kan du printe pdf-fil ud, og klikker du det lille icon til højre for printer, åbner du så oprindelig fil, herefter kan du så i øverste højre hjørne printe ud via printericon, eller du kan downloade filen til din egen pc.

Formandens beretning til Generalforsamling 22. feb 2023


Du kan her gå op i øverst højre hjørne og klikke på den lille firkant med "pil skrådt mod højre".


Her kan du printe pdf-fil ud, og klikker du det lille icon til højre for printer, åbner du så oprindelig fil, herefter kan du så i øverste højre hjørne printe ud via printericon, eller du kan downloade filen til din egen pc.

Del siden