Vedtægter i H.F. Bernhardsminde

Se og hent den opdaterede lokalplan fra Odense kommune for HF Bernhardsminde nederst på siden her.

De gamle hæfter fra 2005 (grøn-gul-sandfarvede) er udgået og ændret.

Du kan hente de nye opdaterede regler/vedtægter nederst her på siden som PDF-filer, og printe dem ud og have hængene eller bare gemme fil.

Det gamle gule hæfte er nu det her link og er gældende

Ordensregler-OHS-2021-14.12.21.pdf (odensehavelodselskab.dk)

Det tidligere grønne hæfte fra 2005 er nu det her link og er gældende

Foreningsvedtgt-maj-2022.pdf (odensehavelodselskab.dk)

Det tidligere sandfarvede hæfte fra 2005 er nu det her link og er gældende

Samlet-lejekontakt-fra-1980.pdf (odensehavelodselskab.dk)


PS. Hvis lokalplanen og de ovenstående regler er modsigende, så er det lokalplanen der er gældende.

På Odense kommunes hjemmeside er der nogle links til regler og vedtægter som du kan læse mere på nedenstående links.

Ophold i og brug af kolonihaver (odense.dk)

Spildevandshåndtering i kolonihaver (odense.dk)

Brændeovn og skorsten i kolonihaver (odense.dk)

Lejekontrakt og lokalplan for kolonihaveforeninger (odense.dk)

Andre regler og retningslinjer i kolonihaver (odense.dk)


Foreninges vedtægter vedtaget på generalforsamling igennem tiden.

* Det er ikke tilladt at vande mellem kl. 10.00 og 16.00.

* Haver med lige nummer vander på lige datoer og haver med ulige nummer vander på ulige datoer.

* Medlemmer skal altid lukke for vandhane når haven forlades.

* Parkering må kun finde sted på parkeringspladserne.

* Vej og sti skal det enkelte medlem holde pænt ud til midten af vej og sti.

* Hække ud til græsarealerne, skal renholdes med 35 cm. fra hækken

* Hække må kun være 125 cm. - dog 180 cm. ud til grønne områder.

* Der må ikke bruges sprøjtegift i haverne for Odense kommune.

* Trillebøre kan lånes ved foreningshuset og skal leveres tilbage samme dag.

* Foreningensmedlemmer bør deltage i de planlagte arbejdslørdage. Datoer opslås ved foreningshus og tavler.

* Ved fraflytning af haver skal haven være rengjort og rydeligt at se på, ellers vil medlemmet få det gjort på medlemmets regning.

Bernhardsminde lokalplan

Odense Kommunes lokalplan for HF Bernhardsminde 2022

Ordensregler-OHS-2021-14.12.21 (erstatning for det gule hæfte 2005)

Det tidligere gule hæfte fra 2005 er udgået og erstattes af denne pdf-fil.

Foreningsvedtgt-maj-2022 (Erstatter Grønne hæfte 2005)

Det tidligere grønne hæfte er udgået og erstattes nu af denne pdf-fil.

Samlet-lejekontakt-fra-1980 (det sandfarvede hæfte 2005)

Det tidligere sandfarvede hæfte fra 2005 er udgået og erstattes nu af denne pdf-fil.

Del siden